10. Υποβολή Ερωτήματος / Άλλο Αίτημα

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να ζητήσουν βεβαιώσεις χαρακτηρισμού μνημείων ή τη χορήγηση αντιγράφων από Αρχές της Υπηρεσίας.

 

Απευθύνεται επίσης σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιθυμούν να απευθυνθούν για οποιοδήποτε άλλο λόγο στο Υπουργείο.