Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλ: +30 2131322100
Φαξ: +30 210 8201138