9.1 Πρακτική Άσκηση

Απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που θέλουν να κάνουν την πρακτική άσκηση που προβλέπεται στο πλαίσιο των σπουδών τους σε κάποια από τις υπηρεσιακές μονάδες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. .