7.1 Μακροχρόνια Παραχώρηση – Αλλαγή Χρήσης Μνημείου

Απευθύνεται σε Δήμους ή άλλους πολιτιστικούς φορείς οι οποίοι ζητούν τη μακροχρόνια παραχώρηση μνημείου που ανήκει στο Δημόσιο για κάποιο σκοπό ή την αλλαγή χρήσης μνημείου.

7.2 Προσωρινή Παραχώρηση Μνημείου / Αρχαιολογικού Χώρου – Κινηματογράφηση

Απευθύνεται σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή πολιτιστικούς φορείς που θέλουν :

α) να διοργανώσουν εκδήλωση πλησίον ή μέσα σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο.

β) να κινηματογραφήσουν σε ιστορικούς τόπους ή νεώτερα μνημεία.