Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σας καλωσορίζει στις νέες υπηρεσίες που παρέχει μέσω διαδικτύου προς πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει αναλάβει για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του, με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου.

Υπηρεσίες:

Για μια σειρά από υπηρεσίες παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων και συνοδευτικών δικαιολογητικών μέσω διαδικτύου. Κατά την πρώτη αυτή φάση εφαρμογής, στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται:

 • η υποβολή και εξέταση από πολίτες και επιχειρήσεις οικοδομικών αιτημάτων, αιτημάτων χωροθέτησης, εγκατάστασης λειτουργίας έργων ή δραστηριοτήτων
 • αιτήματα διατύπωση γνώμης του Υπουργείου επί περιβαλλοντικών μελετών,
 • αιτήματα διενέργειας εργασιών σε μνημεία, νεότερα ή και αρχαία
 • αιτήματα έγκρισης απαλλοτριώσεων,
 • αιτήματα παραχώρησης μνημείων για πολιτιστικούς σκοπούς,
 • αιτήματα για διεξαγωγή αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο μικρών και μεγάλων δημόσιων έργων,
 • αιτήματα για διεξαγωγή συστηματικών αρχαιολογικών ερευνών από αρχαιολογικές σχολές .

Σε αυτό το στάδιο, υποβάλλονται μέσω διαδικτύου μόνον αιτήματα για τις γεωγραφικές περιοχές αρμοδιότητας των ακόλουθων τριών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου:

 • της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
 • της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος
 • της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων
 • Αιτήματα για όλες τις άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα σε μελλοντική φάση, αφού πρώτα αξιολογηθεί ως επιτυχής η παρούσα προσπάθεια.

Η υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου αφορά σε υπηρεσίες την ευθύνη των οποίων έχουν οι ακόλουθες Διευθύνσεις του Υπουργείου:

 • η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 • η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
 • η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων.

 

Ενημερωτικό Υλικό:

 

Απλοποίηση Διαδικασιών

 

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος

 

Προετοιμασία του Υπουργείου για τη Νέα Λειτουργία